N
E
W
S meta circle

L
A
T
E
S
T

R
E
L
E
A
S
E
S meta circle

G
I
G
S meta circle

P
A
R
T
Y

P
I
C
T
U
R
E
S meta circle

A
R
T
I
S
T
S meta circle

A
B
O
U
T

U
S meta circle

P
R
O
M
O

M
I
X
E
S meta circle

V
I
D
E
O
S meta circle

F
R
E
E

T
U
N
E
S meta circle

O
U
R

P
A
R
T
N
E
R
S meta circle

C
O
N
T
A
C
T

U
S meta circle

S
E
A
R
C
H meta circle

M
E
R
C
A
N
D
I
S
E meta circle

M
A
S
T
E
R
I
N
G meta circle

Metafiziq - Metalight Drum & Bass Thursday Special

Metafiziq - Metalight Drum & Bass Thursday Special     Date: 18.10.2018

Здравейте приятели, събитието е главно ориентирано към по-леката част на лейбъла ни - "MetаLight" изданията, които представляват изчистен и плътен Drum & Bass с по-дълбоко и ambient звучене, то ще преобладава и по време на сетовете ни. Ще имате възможноста да чуете неиздадени неща, както и композиции с по интересен и експериментален звук които не сме пускали до сега.
 
 
 
line up:
 
22:00-23:30 EXo
 
23:30-00:30 E:LEE
 
00:30-1:30 OGONEK
 
1:30-2:30 TARGY
 
2:30-3:30 CTRL+L
 
3:30-4:30 D-BASSCULT
 
4:30-END BUGAFF
 
Doors Open: 20:00
Start: 22:00
Entrance: 8 lv.