N
E
W
S meta circle

L
A
T
E
S
T

R
E
L
E
A
S
E
S meta circle

G
I
G
S meta circle

P
A
R
T
Y

P
I
C
T
U
R
E
S meta circle

A
R
T
I
S
T
S meta circle

A
B
O
U
T

U
S meta circle

P
R
O
M
O

M
I
X
E
S meta circle

V
I
D
E
O
S meta circle

F
R
E
E

T
U
N
E
S meta circle

O
U
R

P
A
R
T
N
E
R
S meta circle

C
O
N
T
A
C
T

U
S meta circle

S
E
A
R
C
H meta circle

M
E
R
C
A
N
D
I
S
E meta circle

M
A
S
T
E
R
I
N
G meta circle

Dropin Records,Metafiziq and Big Riddim presents - CC Tech

Dropin Records,Metafiziq and Big Riddim presents - CC Tech Dropin Records,Metafiziq and Big Riddim presents - CC Tech     Date: 29.06.2018

Dropin Records

METAFIZIQ Recordings - Sofia, Bulgaria 

BigRiddim Recordings 

presents - CC Tech.
 

With massive drum & bass sounds!

Drop Selectors:

W.P.L
Ogonek (Official)
D-Mental.DNB
Pandemic
Ctrl+J
Rogue DNB
Epilock
Dissociation

We start @ 22:00 to 06:00
Drop the bass