N
E
W
S meta circle

L
A
T
E
S
T

R
E
L
E
A
S
E
S meta circle

G
I
G
S meta circle

P
A
R
T
Y

P
I
C
T
U
R
E
S meta circle

A
R
T
I
S
T
S meta circle

A
B
O
U
T

U
S meta circle

P
R
O
M
O

M
I
X
E
S meta circle

V
I
D
E
O
S meta circle

F
R
E
E

T
U
N
E
S meta circle

O
U
R

P
A
R
T
N
E
R
S meta circle

C
O
N
T
A
C
T

U
S meta circle

S
E
A
R
C
H meta circle

M
E
R
C
A
N
D
I
S
E meta circle

M
A
S
T
E
R
I
N
G meta circle

M@D Тwist Birthday Party

M@D Тwist Birthday Party     Date: 05.05.2011

в бар 8 бит да отпразуваме рождения ден на Данката - М@D Twist [Metafiziq Recordings] !!!

Цяла вечер ще се забавляваме и ще се оставим на музиката да ни носи ... навсякъде!? 
Музикалната селекция ще се скалъпва на място, така че си носете дискчета, барабанчета, свирки и каквото се сетите още за скърцане.

Всеки, който иска да празвуа с нас е добре дошъл!

дата: 5 май, четвъртък
място: bar 8 bit, Кирил и Методи 27, София
начало: 21:00, край: кой знае
вход: добро настроение
дрес код: усмивка и подарък! хаха