N
E
W
S meta circle

L
A
T
E
S
T

R
E
L
E
A
S
E
S meta circle

G
I
G
S meta circle

P
A
R
T
Y

P
I
C
T
U
R
E
S meta circle

A
R
T
I
S
T
S meta circle

A
B
O
U
T

U
S meta circle

P
R
O
M
O

M
I
X
E
S meta circle

V
I
D
E
O
S meta circle

F
R
E
E

T
U
N
E
S meta circle

O
U
R

P
A
R
T
N
E
R
S meta circle

C
O
N
T
A
C
T

U
S meta circle

S
E
A
R
C
H meta circle

M
E
R
C
A
N
D
I
S
E meta circle

M
A
S
T
E
R
I
N
G meta circle

Patriotic Bass Vibes

Patriotic Bass Vibes Patriotic Bass Vibes     Date: 18.02.2011

Драги радетели за свобода, заповядайте на трети март в бар 8 бита, където ще посветим една празнична вечер на българското дръм и бас звучене в търсене на отговор на въпроса "Три народни песни хоро правят ли?". Наличието на трибагреник и домашна греяна ракия в стомаха на всеки гост ще се счита за нещо повече от проява на добър вкус.

народни изпълнители:
BatRuji [Metafiziq]
M@D Twist [Metafiziq]
Scop [BassBoxCrew]
Надсвирванията ще се проведат според следния регламент:

21:00-21:45: Заграване на крайниците с ръченица и дунавско хоро
21:45-11:15: Със специален сет пълен с българщина ще се представи Скоп
11:15-00:15: Надсвирване с народно творчество от всички краища на страната, представено от BatRuji
00:15-01:15: M@D Twist ще докаже, че народното творчество не е това, което беше
01:15-докато има ракия и арни моми по поляната: групово надсвирване под надслов "колкото повече, толкова повече".

дата: 3 март
място: bar 8 bit, Кирил и Методи 27, София
начало: 21:00, край: 02:00
вход: 3 златни жълтици