Н
О
В
И
Н
И meta circle

П
О
С
Л
Е
Д
Н
И

Р
E
Л
И
Й
С
И meta circle

П
А
Р
Т
И
Т
А meta circle

П
A
Р
T
И

С
Н
И
М
К
И meta circle

A
Р
T
И
С
T
И meta circle

З
А

Н
А
С meta circle

П
Р
O
M
O

M
И
К
С
О
В
Е meta circle

В
И
Д
E
O meta circle

F
R
E
E

П
А
Р
Ч
Е
Т
А meta circle

Н
А
Ш
И
Т
Е

П
А
Р
Т
Н
Ь
О
Р
И meta circle

C
В
Ъ
Р
Ж
И

С
Е

С

Н
А
С meta circle

T
Ъ
Р
С
Е
Н
Е meta circle

M
E
R
C
A
N
D
I
S
E meta circle

M
A
С
Т
Е
Р
И
Н
Г meta circle

MTFZ002D C.V.I. - Robots Kill Ppl

MTFZ002D C.V.I. - Robots Kill Ppl     Дата на издаване: 06.06.2009

Времетраене: 10:10

Плейлист:
01: C.V.I. "Underground" 5:08
02: C.V.I. "Robots Kill People" 5:02


CATALOG: MTFZ002D 2009
GENRE: DRUM AND BASS
PRODUCED BY: C.V.I.
MASTERED BY: Valeri SholevskiMETAFIZIQ studios

 
Прочети повече за артисите от този релийс: C.V.I.
купи ме от: